Aanvraagformulier Winterstalling 2024/2025

*Verplicht veld. We hebben je e-mailadres nodig om de bevestiging te kunnen versturen. Lees ook onze Privacy Verklaring.

** Stallingsvoorwaarden, Lees onder het formulier de voorwaarden die van toepassing zijn.

Let op! Wil je jezelf aan het einde van het seizoen 2024, ruim voordat je gaat vertrekken, melden op de receptie. Er zal dan iemand meegaan om te checken of alles netjes opgeruimd is. De caravan dient volledig losgekoppeld te zijn.

Let op! Sleutels i.v.m. een aanwezig kogelslot e.d. kun je bij de receptie afgeven.

Nadat je op de knop ‘versturen’ hebt geklikt ontvangen wij het formulier en ontvang je binnen 2 weken de reserveringsbevestiging van de winterstalling, zelf ontvang je geen bevestiging van het formulier.

Ik bevestig hierbij dat ik op de hoogte ben van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord ga. *

Stallingsvoorwaarden

Stallingperiode: 4 november 2024 tot 28 maart 2025

 1. De kosten verbonden aan de stalling zijn hieronder gespecificeerd. Niet expliciet genoemde kosten worden geacht te zijn inbegrepen. Stalling € 263,50 (incl. BTW)
 2. Dit bedrag zal berekend worden in een aparte factuur.
 3. Je kunt slechts gebruik maken van stalling wanneer je een voor-, of heel seizoenplaats voor het jaar 2025 boekt.
 4. De eigenaar is gehouden het kampeermiddel te plaatsen en geplaatst te houden op een door de recreatieondernemer aan te wijzen plaats, waarbij zowel het kampeermiddel als de schuurtent/schuurtje minimaal 1 m uit de hagen/begroeiing gesitueerd dienen te zijn.
 5. Gedurende de stallingperiode is het niet toegestaan het kampeermiddel te gebruiken voor overnachting of recreatief verblijf.
 6. Aangezien wij ook in de winterperiode graag willen dat de plekken er netjes uitzien, dienen de plekken schoon achtergelaten te worden. Dit ook zodat wij ze, eventueel goed kunnen maaien en eventueel extra kunnen inzaaien, verwachten wij van je dat:
 • Alles op jouw plek opgeruimd en netjes is en er dus behalve de caravan, schuurtje (type Keter factor 66) of schuurtentje en ingepakte vlonders er verder niks op de kampeerplaats aanwezig is
 • Voortenten, partytenten en eventuele bijzet tentjes zijn verwijderd
 • Vlonders netjes voor of naast de caravan zijn geplaatst en bij voorkeur ingepakt met zeil zwart/grijs/groen/blauw
 • Gasflessen of andere licht ontvlambare zaken uit en om de caravan zijn verwijderd
 • Er maximaal 1 schuurtentje aanwezig is naast de caravan (max afmeting 2.00 x 2.00 m) en min. 1.00 m uit de haag geplaatst of 1 schuurtje van het type Keter Factor 66
 1. Het (ver-) plaatsen van kampeermiddelen door medewerkers van Naturistenpark Flevo Natuur geschiedt voor rekening en risico van de eigenaar van het kampeermiddel.
 2. De recreatieondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de stalling van het kampeermiddel, tenzij de schade is ontstaan door onzorgvuldigheid van de recreatieondernemer of diens personeel.
 3. De eigenaar draagt zorg voor het afsluiten van de benodigde verzekeringen voor het kampeermiddel. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal (uit) of schade van het kampeermiddel, tenzij de diefstal of de schade is ontstaan door een tekortkoming welke aan de ondernemer of diens personeel is toe te rekenen.
 4. De eigenaar mag geen ander type toercaravan op het terrein stallen dan het type dat in deze overeenkomst is vermeld, tenzij na schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 5. Het recht op stalling geeft na afloop van deze overeenkomst geen enkele aanspraak op een overeenkomst voor een seizoenplaats.
 6. Indien de overeenkomst niet voor 4 november 2024 ondertekend aan de ondernemer is teruggezonden, vervalt het recht op stalling en dient het kampeermiddel uiterlijk op (einddatum seizoenovereenkomst) verwijderd te zijn.
Naturistencamping Nederland Flevo Natuur 36

Kan ik je ergens mee helpen?